scrolluj a uvidíš viac
poď hore ...
a

Kurzy zváračov a naváračov koľajníc

KURZY ZVÁRAČOV A NAVÁRAČOV KOĽAJNÍC PODĽA TNŽ 050717, TNŽ 05 0715, TNŽ 05 0716, EN 14730-2

Z-I 1 Termitové zváranie koľajníc podľa TNŽ 05 0717

C-E 1/K Zváranie koľajníc elektrickým oblúkom ručne podľa TNŽ 05 0715

C-R 2/K Stykové zváranie koľajníc odtavením podľa TNŽ 05 0716

C-I 2/K Termitové zváranie koľajníc podľa EN 14730-2

C-E 2/K Naváranie koľajníc elektrickým oblúkom ručne podľa TNŽ 05 0715

C-M 2/K Naváranie koľajníc elektrickým oblúkom rúrkovým drôtom TNŽ 05 0715

Dĺžka trvania jednotlivých kurzov je 2 až 4 týždne.

Cena jednotlivých kurzov závisí od dĺžky trvania kurzu a typu kurzu.

Predĺženie platnosti skúšok zváračov a  naváračov koľajníc podľa TNŽ 05 0717, TNŽ 05 0715, TNŽ 05 0716, EN 14730-2: Je určený pre tých, ktorí už vlastnia certifikát zvárača, navárača a chcú si ho po 2 rokoch predĺžiť. Dĺžka trvania 2 až 3 dni.