scrolluj a uvidíš viac
poď hore ...
a

Kurzy spájkovačov kovov

KURZY SPÁJKOVANIA PODĽA STN EN ISO 13585

Spájkovanie medi a jej zliatin

Spájkovanie hliníka a jeho zliatin

Spájkovanie ocele

Spájkovanie vysokolegovaných austenitických ocelí

Spájkovanie spojov odlišných kovov

Dĺžka trvania jednotlivých kurzov je 5 dní.

Cena jednotlivých  kurzov závisí od  typu kurzu.

Predĺženie platnosti skúšok spájkovačov podľa STN EN ISO 13585: Je určený pre tých, ktorí už vlastnia certifikát spájkovača a chcú si ho po 3 rokoch predĺžiť.